Positiviteit, herstel en inzicht

BioCheck geeft met veel energie en persoonlijke aandacht, een geïntegreerd programma waarin op een positieve manier – uitgaand van wat nog wel kan – gewerkt wordt aan herstel.

BioCheck betekent voor mij een gefundeerde route waarbij ik zelf de verantwoordelijkheid houdt voor het belopen ervan. Het is in deze combinatie van intensieve begeleiding, een geïntegreerd systeem en eigen verantwoordelijkheid, dat ik energie, kracht en vertrouwen terugvind. Voor de toekomst, brengt het programma mij inzicht in de hulpmiddelen om mijn lichamelijke en mentale grenzen (en hun nauwe verbondenheid) te (h)erkennen.

Comments are closed